GO-leasing Warszawa

Porady eksperta

Partnerem merytorycznym GO-leasing w interpretacji i poradach podatkowo-rachunkowych jest Wolters Kluwer – wydawca Vademecum Głównego Księgowego, najbardziej zaawansowanego i zawsze aktualnego serwisu o podatkach i rachunkowości dla profesjonalistów.

logo wkp

logo2 Szacowanie wartości zamówienia na leasing samochodów osobowych wg prawa zamówień publicznych

Oszacowanie wartości zamówienia mającego za przedmiot leasing samochodów winno być dokonane przy uwzględnieniu całości kosztów, jakie będą ponoszone przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy leasingowej. Jeżeli w okresie obowiązywania przyszłej umowy zamawiający zakłada wymianę pojazdów na nowe, to czynność szacowania musi uwzględniać...

logo2 Kupioną naczepę przy leasingu ciągnika siodłowego można zaliczyć do środków trwałych i zamortyzować

Jeżeli dokonałeś zakupu naczepy do swojego ciągnika siodłowego, finansowanego leasingiem, niezależnie czy kupiłeś ją za gotówkę, czy za kredyt, możesz ją zaliczyć do środków trwałych oraz przy spełnieniu odpowiednich warunków - rónież zamortyzować.

logo2 Dokonanie wykupu samochodu z zamiarem dalszej odsprzedaży przez spółkę

Jeśli spółka dokonuje wykupu samochodu z zamiarem dalszej odsprzedaży, a nie użytkownia, powinno powodować, że samochód kwalifikujemy jako towar, nie spełnia on bowiem definicji środka trwałego.


logo2 Umowy leasingu nie można wypowiedzieć z innych przyczyn niż wynikające z przepisów

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie jest możliwe stosowanie do umowy leasingu przepisów o wypowiedzeniu najmu w drodze analogii, ponieważ prawo wskazuje, w jakim zakresie przepisy dotyczące najmu mają odpowiednie zastosowanie do leasingu, a poza tym zasady wypowiedzenia leasingu są odrębnie uregulowane, co wyklucza analogię...

logo2 Cesja leasingu a rozliczenia podatkowe

W przypadku gdy jeden z podmiotów np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza odkupić leasing operacyjny samochodu i za odstąpienie od leasingu dotychczasowy leasingobiorca otrzyma określoną kwotę - mówimy wówczas o cesji leasingu.


logo2 Leasingowany samochód odpłatnie użyczony żonie prowadzącej działalność gospodarczą

Podatnik w swojej działalności samochód będzie wykorzystywał do celów zarówno prywatnych, jak i związanych z prowadzoną działalnością, odliczaniu podlega 50% VAT od rat leasingowych oraz od kosztów eksploatacyjnych.1 2