GO-leasing Warszawa

Porady eksperta

Partnerem merytorycznym GO-leasing w interpretacji i poradach podatkowo-rachunkowych jest Wolters Kluwer – wydawca Vademecum Głównego Księgowego, najbardziej zaawansowanego i zawsze aktualnego serwisu o podatkach i rachunkowości dla profesjonalistów.

logo wkp

logo2 Faktoring - co powinieneś o nim wiedzieć

1. Zasadniczo faktoring stanowi nienazwany, szczególny rodzaj umowy sprzedaży wierzytelności. Umowa faktoringu przewiduje nabycie przez faktora pieniężnej wierzytelności pochodzących z umów sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług przed terminem jej wymagalności.

logo2 Rekompensata pieniężna za rezygnacje z samochodu służbowego może być wliczana w koszty

Rekompensata pieniężna wypłacana pracownikowi za rezygnację z samochodu służbowego stanowi wydatek racjonalny i poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu, co pozwala na zaliczenie jej w koszty uzyskania przychodu. Mamy interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

logo2 Firma użytkująca użyczony samochód, ale nie będąca kredytobiorcą, nie może zaliczyć w koszty odsetki od zaciągniętego kredytu

Jeżeli biorącemu w używanie zależy na możliwości ujmowania w kosztach spłaty kredytu, warto rozważyć zamianę umowy użyczenia na umowę najmu. Czynsz wynikający z umowy mógłby być wówczas równy spłatom kredytu, dzięki czemu można byłoby ujmować spłaty w kosztach - oczywiście...


logo2 Wartość ubezpieczenia przedmiotu leasingu operacyjnego można ująć w kosztach w momencie poniesienia

Jeżeli strony umowy leasingu wprost w umowie leasingu złożą zastrzeżenie, że bez poniesienia takiego wydatku nie jest możliwe zawarcie umowy leasingu decydując tym samym decyduje, że zapłata za ubezpieczenie ma charakter opłat samoistnych, bezzwrotnych względem rat leasingowych, niezależnych od pozostałych...

logo2 Zamiennie wykorzystywanie auta w różnych okresach użytkowania - 50% a 100% VAT

Czy ten sam pojazd można przeznaczyć na wykorzystywanie w całości na cele służbowe (100% VAT - tylko jazdy służbowe) i zamiennie w następnym okresie na rozliczenie 50% (jazdy mieszane) i czy dopuszcza się ponowną zmianę rozliczania w przyszłości, tj.

logo2 Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu wad przedmiotu leasingu

Kształtując umowę leasingu ustawodawca przyjął model leasingu pośredniego. Zakłada on istnienie określonej normatywnie zależności pomiędzy dwoma stosunkami prawnymi: leasingu oraz wynikającego z umowy pomiędzy finansującym a zbywcą, na podstawie której finansujący nabywa rzecz.


1 2