GO-leasing Warszawa

Leasingowany samochód odpłatnie użyczony żonie prowadzącej działalność gospodarczą

Podatnik w swojej działalności samochód będzie wykorzystywał do celów zarówno prywatnych, jak i związanych z prowadzoną działalnością, odliczaniu podlega 50% VAT od rat leasingowych oraz od kosztów eksploatacyjnych. Podatnik chce dodatkowo zawrzeć umowę na użyczenie odpłatne samochodu pomiędzy jego działalnością gospodarczą a działalnością gospodarczą żony (z góry ustalony stały ryczałt miesięczny niezależnie od czasu wykorzystania auta, auto wykorzystywane w zależności od dostępności i potrzeb w drugiej firmie, w czasie korzystania z auta koszty eksploatacyjne ponosi ta działalność, która z auta korzysta). W działalności gospodarczej żony auto będzie wykorzystywane tylko do celów z nią związanych i będzie prowadzona kilometrówka.

Czy w tej sytuacji w działalności gospodarczej żony podatnika od kosztów ryczałtu i kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez jej działalność można odliczać 100% VAT?

W przypadku, gdy pojazd samochodowy będzie wykorzystywany przez małżonkę na podstawie umowy użyczenia wyłącznie do jej działalności gospodarczej i sposób wykorzystywania tego samochodu potwierdzony prowadzoną przez małżonkę ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, małżonka po złożeniu informacji VAT-26 będzie miała prawo do odliczenia całego podatku naliczonego z tytułu wynagrodzenia (czynszu) oraz wydatków eksploatacyjnych.

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady odliczania podatku przy nabyciu pojazdów samochodowych, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (w wysokości 50% lub w wysokości 100%) od wydatkówzwiązanych z pojazdami samochodowymi, przez które rozumie się m.in. wydatki dotyczące używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy.