GO-leasing Warszawa

Odliczenie VAT od opłaty za wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu

Opłatę za wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu oraz opłaty administracyjne, jeśli wynikają one z umowy leasingowej, zalicza się do wydatków dotyczących używania pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu, dla których przysługuje odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego.

Natomiast w przypadku kosztów usług serwisowych jako związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu samochodowego, stosuje się odliczenie 50% kwoty podatku naliczonego.

Opłatę za wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu oraz opłaty administracyjne, jeśli opłaty te wynikają z zawartej umowy leasingowej, zalicza się do wydatków dotyczących używania pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu. Tak więc od takich opłat przysługuje odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego.

Jednak koszty usług serwisowych jako związane z eksploatacją lub używaniem pojazdu samochodowego, zaliczane są do wydatków, do których stosuje się odliczenie 50% kwoty podatku naliczonego.