GO-leasing Warszawa

Zalety umowy faktoringu

W praktyce bardzo często factoring jest postrzegany jako cesja wierzytelności lub windykacja należności. Tymczasem factoring jest to sposób finansowania działalności wykorzystywany do likwidowania tzw. luk finansowych.

Factoring – aby był opłacalny – winien być stosowany w odniesieniu do klientów, z którymi nie ma problemów ze spłatą należności, a którym został przyznany długi termin płatności.

W takim przypadku odwołanie się do factoringu spowoduje, że pomimo, iż udzieliliśmy takiego terminu zapłaty, wynagrodzenie otrzymamy znacznie wcześniej. Tym samym nawet jeżeli nasi dostawcy udzielają nam krótkich terminów płatności my możemy stosować dłuższe czyniąc tym samym ofertę bardziej atrakcyjną i jednocześnie unikać luk finansowych. Jest to niewątpliwa zaleta factoringu.

Oczywiście za takie finansowanie trzeba zapłacić jednakże znacznie więcej zapłacimy wówczas gdy nasz klient nie zapłaci na czas – stąd factoring najlepiej jest stosować wobec dobrych płatników.

W ramach umowy factoringu klient firmy factoringowej korzysta z innych świadczeń (co najmniej dwóch), kupując tym samym pewien pakiet.