GO-leasing Warszawa

Co zrobić z leasingiem samochodu przy likwidacji spółki cywilnej?

Spółka cywilna zakupiła w leasingu finansowym samochód osobowy, od którego nie można było w ogóle odliczyć VAT (faktura VAT marża). Zarejestrowany jest na leasing mimo, iż spółka ma fakturę zakupu wystawioną na spółkę. Spółka cywilna ulega rozwiązaniu.

Co należy zrobić z tym samochodem?

Czy jest możliwość wycofania go z działalności i wynajmowania innemu klientowi?

Czy trzeba wykazać go w remanencie likwidacyjnym, jeśli tak to jakie zapłacić podatki?

Odpowiedź:

W przypadku opisanym w treści pytania podatnik nie uwzględni wartości pojazdu przy opodatkowaniu VAT likwidacji spółki cywilnej.

Uzasadnienie

Już na wstępie odpowiedzi należy zaznaczyć, że skoro samochód został “nabyty” w ramach leasingu finansowego (a nie operacyjnego), to z punktu widzenia VAT była na jego rzecz dokonana dostawa towaru. To oznacza, że likwidując spółkę i wyznaczając podstawę opodatkowania w VAT (z tego tytułu), ZASADNICZO, należałoby uwzględnić pojazd w remanencie a jego wartość w podstawie opodatkowania VAT. Jednak ze względu na to, że dokonując nabycia (w znaczeniu VAT) spółka nie miała z tego tytułu podatku naliczonego, tym razem (w tym przypadku) samochód nie będzie objęty spisem. Jak bowiem stanowi przepis art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) regulacje, na podstawie których opodatkowuje się towary pozostające w spółce na dzień likwidacji, stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skoro więc w analizowanej sytuacji podatnik nie miał VAT naliczonego z tytułu nabycia pojazdu (nawet w ramach limitu). Dalsze wykorzystane pojazdu uzależnione jest od postanowień wspólników i finansującego.

Radosław Kowalski
Prawnik, doradca podatkowy