GO-leasing Warszawa

Czy istnieje możliwość odliczania 100 proc. VAT od bankowozów typu A i B?

Czy dla pojazdów - bankowozów typu A i B, spełniających odpowiednie warunki techniczne wskazane w przepisach o transporcie wartości pieniężnych, można odliczać 100 proc. VAT naliczonego i czy konieczne jest prowadzenie dla nich ewidencji przebiegu oraz określenie zasady ich używania?


Przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na transporcie środków pieniężnych nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla bankowozów typu A i B, ani składania w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia VAT-26, dla odliczania 100 proc. VAT. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego VAT będzie określenie zasad wykorzystywania tychże pojazdów na cele związane z działalnością gospodarczą, o ile są to bankowozy typu A i B nieposiadające jednego rzędy siedzeń albo o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton.

Minister Finansów w swoim rozporządzeniu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, zalicza do tej grupy bankowozy typu A lub B, mające jeden rząd siedzeń albo o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3 tony. Dla takich samochodów istnieje prawo do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego bez spełniania dodatkowych warunków.