GO-leasing Warszawa

Czy kierować na badania lekarskie pracowników korzystających w pracy okazjonalnie z samochodów służbowych

PYTANIE

Większość naszych pracowników tylko sporadycznie wyjeźdza w delegacje służbową. Korzystają wówczas z samochodów służbowych. Czy tace pracownicy muszą przechodzić badania, takie jak dla kierowców zawodowych?

ODPOWIEDŹ

Pracownicy  korzystający z samochodów służbowych w celu odbywania delegacji służbowych nie maja obowiązku wykonywać dodatkowych badań lekarskich, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców. Choć zakres badań okresowych  pracowników wynika z rodzaju powierzonych im obowiązków w pracy i zależy od decyzji lekarza przeprowadzającego badania okresowe profilaktyczne.

Badania lekarskie kierowców, mają na celu określenie istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na takim stanowisku. W związku z tym co do zasady są znacznie bardziej szczegółowe niż np. badania pracowników biurowych. Pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych korzystają z firmowego lub prywatnego samochodu osobowego, nie są kierowcami.

Nie mniej jednak pracownicy są zobowiązanie do przeprowadzania badań wstępnych i profilaktycznych, dlatego pracodawca, powinien określić w określeniu obowiązków stanowiskowych pracownikach, że takie wyjazdy należą do zadań pracownika.

W praktyce ośrodki medycyny pracy przeprowadzające badania wstępne i okresowe pracowników przyjmują, że możliwość prowadzenia w ramach obowiązków pracowniczych samochodu (który w takiej sytuacji staje się narzędziem pracy pracownika) powoduje, że stanowisko pracy takiego pracownika wymaga tzw. pełnej sprawności psychoruchowej.