GO-leasing Warszawa

Czy można odliczyć pełen VAT naliczony od wózków widłowych?

Czy można odliczyć 100% VAT od zakupu paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących wózków widłowych?

Tak, jest to możliwe. Według przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, wózki widłowe zaliczane są do pojazdów wolnobieżnych, czyli pojazdów silnikowych, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem z tego grona ciągnika rolniczego. Tym samym, wózki nie będą zaliczane do pojazdów samochodowych. Są one środkiem transportu przeznaczonym konstrukcyjnie do przenoszenia ładunków w obrębie zakładów pracy. PKWiU klasyfikuje wózki widłowe do grupy „urządzeń dźwigowych i chwytarek”, w kategorii „wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego PKWiU 28.22.15”.

Jako że wózki widłowe nie są zaliczane do samochodów osobowych ani do pojazdów samochodowych poruszających się po drogach, nie ma w stosunku do nich zastosowania ograniczenie prawa do odliczania VAT od paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych.