GO-leasing Warszawa

Czy można odliczyć VAT od czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej?

Ograniczenie przy wyznaczaniu kwoty VAT naliczonego z tytułu używania samochodu osobowego stosuje się do wszelkich opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy i umowy podobnej, w tym do czynszu inicjalnego i opłaty manipulacyjnej.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. przepisy dotyczące wyznaczania kwoty VAT naliczonego z tytułu używania samochodów osobowych odnoszą się do kwoty VAT z faktur za używanie konkretnego samochodu na podstawie umowy. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł. To oznacza, zarówno ograniczenie przy wyznaczaniu kwoty VAT naliczonego z tytułu używania samochodu osobowego, jak i wspólny limit dla wszelkich opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy i umowy podobnej, w tym do czynszu inicjalnego i opłaty manipulacyjnej.

Uwagi

Limit 60%, 6000 zł, jest jeden dla jednej umowy i stosowany jest wobec wszystkich opłat ponoszonych na podstawie takiej umowy leasingu. Bez znaczenia tutaj jest to, na podstawie czego dana zapłata jest kalkulowana (np. wydanie książki pojazdu, rejestracja, ubezpieczenie etc.).

 

Radosław Kowalski
Prawnik, doradca podatkowy