GO-leasing Warszawa

Czy nadwyżka raty leasingowej wynikająca ze zmiany wartości waluty stanowi koszt podatkowy?

Czy nadwyżka raty leasingowej wynikająca ze zmiany wartości waluty stanowi koszt podatkowy?

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2014 roku zapisano, że w takim przypadku podatnik jest obowiązany opłacić wyższą kwotę i nie jest ona traktowana jako koszt podatkowy.

Jak przyznaje sędzia Sławomir Presnarowicz wyrok ten budził wątpliwości sądu. Przedmiotem sporu była jedynie cześć opłaty, nazywaną ratą kapitałową. Jedną z zasad leasingu finansowego jest fakt, że osoba korzystająca z tego typu finansowania nie może części opłat potraktować jako koszt podatkowy. Najczęściej leasingobiorca zalicza to do własnych środków trwałych i poddaje go amortyzacji. Jednak, kiedy mowa o leasingu operacyjnym, obiekt objęty płatnościami należy do firmy leasingowej i to ona zobowiązana jest do amortyzacji.

Pytanie spółki dotyczyło sytuacji, w której wartość początkowa obiektu objętego leasingiem wyznaczona została w obcej walucie i przeliczona na złotówki po tak zwanym kursie historycznym, a raty spłacane są w kursie bieżącym. Rezultatem byłaby zmiana raty na wyższą za każdym razem, kiedy polska waluta stawałaby się słabsza.

Nikt nie miał wątpliwości, że w tym zdarzeniu nie istotne są różnice walutowe, gdyż spłata miała nastąpić w odniesieniu złotego do euro. Wątpliwości pojawiły się wtedy, kiedy zdaniem spółki nadwyżkę wynikającą z różnic walutowych można potraktować jako koszt otrzymania przychodu.

Opinii firmy nie podzielał jednak ani sąd, ani fiskus. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że kluczową sprawą jest fakt, iż początkowa wartość leasingowanego przedmiotu ustalona została w obcej walucie. Dlatego też, uiszczając ratalne opłaty, leasingobiorca dokonuje spłaty równowartości ustalonej wcześniej wartości obiektu. I choć raty mogą różnić się ze względu na wahania kursu, dalej pod uwagę brana jest spłata równowartości wartości początkowej.

NSA poparł ten wyrok, a sędzia stwierdził, iż taka sytuacja jest elementem ryzyka tożsamym z tego typu formą finansowania, a przedsiębiorcy zobowiązani są zapoznać się z ewentualnymi zagrożeniami.