GO-leasing Warszawa

Czy przeniesienie prawa do wykupu pojazdu na prezesa generuje u niego przychód?

PYTANIE

Spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy w ramach leasingu operacyjnego. Spółka ma prawo wykupu tego samochodu za kwotę 8000 zł. Wartość rynkowa tego samochodu na dzień wykupu będzie wynosić 150.000 zł.
Czy gdyby spółka przeniosła prawo do wykupu tego samochodu na prezesa zarządu, powstałby u niego przychód z nieodpłatnych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Przeniesienie prawa do wykupu pojazdu na prezesa nie generuje u niego przychodu. 

Zwykle wykup z leasingu przez osobę trzecią możliwy jest jedynie w cenie rynkowej. Niemniej jednak jeśli finansujący zdecyduje się zbyć pojazd za cenę obniżoną, to nie ma powodu, by przypisywać z tego powodu prezesowi przychód. Sprzedaż powinna bowiem być czynnością ekwiwalentną, a uzgodniona między stronami odpłatność nie wynika z wzajemnych powiązań. Brak tu również świadczenia ze strony spółki, bowiem nie jest ona stroną umowy wykupu. Samo przenoszone prawo do wykupu nie ma zaś charakteru majątkowego.

Niemniej jednak zwykle finansujący nie zgadza się zbyć pojazdu osobie trzeciej po preferencyjnej cenie. Konsekwencją zastosowania nierynkowej ceny sprzedaży będzie bowiem urynkowienie podstawy opodatkowania z tego tytułu, a co za tym idzie praktyczne podwójne opodatkowanie wartości samochodu (raz w formie rat leasingowych, dwa w formie urynkowionej wartości samochodu).
Opodatkowanie ewentualnej korzyści z tańszego nabycia samochodu nastąpi w chwili odpłatnego zbycie pojazdu przez prezesa. Będzie mógł bowiem ująć w kosztach uzyskania przychodu jedynie tę zaniżoną, nierynkową wartość.