GO-leasing Warszawa

Czy wykupienie samochodu z leasingu na osobę prywatną skutkuje obowiązkiem zapłaty VAT?

Co do zasady w razie skorzystania z opcji wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu wykupu, z zastrzeżeniem warunku że samochód przeznaczy się do działalności podlegającej opodatkowaniu VATem. Prawo do odliczenia z tytułu zakupu samochodu po zakończeniu umowy należy oddzielić od prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na raty leasingowe.

Nierzadko zdarza się, że podatnik odaruje samochód członkowi rodziny, choć najpierw wykupił go w celach związanych z działalnością opodatkowaną samochód. Przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika bez żadnych opłat  zostaje uznane za podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów, w sytuacji gdy dochodzi do ich przekazania na cele osobiste podatnika, a przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W innej sytuacji gdy ostateczne wykupienie samochodu zostało dokonane na cele prywatne wówczas nie odliczamy podatku naliczonego.Jeśli przedsiębiorca od razu zdecyduje się przeznaczyć samochód do innych celów innych niż własna działalność, nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonanym zakupem. Jednocześnie przeznaczenie nabytego samochodu wyłącznie na cele prywatne nie będzie powodować konieczności rozliczenia VAT.