GO-leasing Warszawa

Jakie skutki podatkowe rodzi sprzedaż samochodu po leasingu?

Czy istnieje jakieś ograniczenie czasowe, po upływie którego można sprzedać samochód po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego?

Przedmiot leasingu został wykupiony za 1% wartości umowy.

Czy sprzedaż w dwa miesiące po wykupie rodzi dodatkowe skutki prawne i podatkowe?

Odpowiedź

Samochód wykupiony po zakończeniu umowy leasingu stanowi własność podatnika, wobec czego może on sprzedać go w każdej chwili. Jeżeli jednak jest to samochód osobowy, warto poczekać pół roku – nie trzeba będzie wtedy naliczać podatku VAT.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości stanowiącej 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), czyli ich okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Powoduje to, że przy sprzedaży przed upływem tego okresu podatnik będzie musiał zapłacić VAT od sprzedaży, a po upływie tego terminu, może sprzedać bez podatku VAT.

 

Paweł Ziółkowski
Prawnik. Autor licznych artykułów z zakresu podatków, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.