GO-leasing Warszawa

Możliwa amortyzacja całego pojazdu

Dyrektor bydgoskiej izby skarbowej podaje, że do kosztów podatkowych można zaliczyć całość odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, nawet wtedy, kiedy auto wykorzystywane było w części do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodał także, że istnieje możliwość doliczenia połowy podatku VAT z zastrzeżeniem, że dotyczy on kosztów eksploatacyjnych wynikłych z użytkowania auta do celów gospodarczych.

Taki warunek nie istnieje w przypadku odpisów amortyzacyjnych. Jak przypominał dyrektor, ustawa o PIT mówi, że proporcjonalne odpisy dotyczą tylko nieruchomości częściowo wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Inne elementy wymienione w ewidencji środków trwałych jest możliwość wliczenia w koszty całej kwoty odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od stopnia wykorzystania środka do prowadzenia działalności gospodarczej. Amortyzowanie samochodów osobowych ma jednak inny limit – kwota nie może przekroczyć równowartości 20 tysięcy euro.

Izba uznała również, że możliwe jest także zaliczenie do kosztów podatkowych nieodliczonego VAT od wydatków eksploatacyjnych. Ma to związek z przepisami wprowadzonymi 1 kwietnia 2014 r. które mówią, że pomniejszenie należnego podatku możliwe jest tylko o 50 procent wtedy, kiedy samochód używany jest zarówno do celów prywatnych, jak i gospodarczych. Można tu jednak zaliczyć jedynie te wydatki, które powstały podczas wykorzystywania auta w celach gospodarczych.