GO-leasing Warszawa

Czy można odliczać pełen VAT naliczony od wydatków związanych z quadami?

Czy można odliczać pełen VAT naliczony od wydatków związanych z quadami?
Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego czy 50% podatku od nabycia quada, użytkowanego w prowadzonej działalności gospodarczej?

Według ustawy o VAT, ograniczenie w odliczaniu VAT naliczonego do 50% odnosi się do pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Są to takie pojazdy jak:

  • motocykle, 
  • quady,
  • samochody osobowe,
  • samochody ciężarowe,
  • samochody specjalne.

Od nabycia quada oraz od wydatków z nim związanych można odliczyć tylko 50% VAT naliczonego. Jedynie w przypadku, jeśli pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, od wydatków z nim związanych będzie można odliczyć 100% VAT naliczonego. Taki warunek zostanie spełniony gdy:

  • podatnik wprowadzi stosowny regulamin korzystania z tego pojazdu, wykluczający możliwość jego użycia do celów innych niż działalność gospodarcza,
  • podatnik będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu,
  • podatnik dokona zgłoszenia pojazdu do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-26.