GO-leasing Warszawa

Czy bez AC można wrzucić w koszty naprawę auta?

Koszty naprawy uszkodzonego w kolizji drogowej samochodu mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie sytuacji, gdy przedsiębiorca ma wykupioną dobrowolną polisę ubezpieczeniową autocasco (AC).

Jeżeli auto nie posiada takiego ubezpieczenia wszystkie koszty związane ze stratami powstałymi w wyniki utraty bądź likwidacji samochodu nie mogą zostać dodane do kosztów uzyskania przychodu. To samo dotyczy napraw powypadkowych.

Właściciel samochodu, ubezpieczonego wyłącznie w ramach obowiązkowego OC nie będzie mógł zaliczyć do kosztów firmowych wydatków, które poniósł na jego naprawę. Natomiast przychodem podatnika będzie wyłącznie nadwyżka kwoty otrzymanej z odszkodowania nad sumą, którą rzeczywiście wydano na remont.

W  sytuacji, kiedy właściciel ubezpieczył swój firmowy samochód w ramach AC, będzie mógł wydatki poniesione na naprawę auta zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast przychodem będzie w tym wypadku cała wartość otrzymanej od ubezpieczyciela kwoty.

Na powyższe rozliczenia nie ma wpływu informacja, czy kwota odszkodowania trafiła do rąk kierowcy, który w wyniku zdarzenia drogowego poniósł szkodę, czy też bezpośrednio na konto warsztatu samochodowego.