GO-leasing Warszawa

Leasing auta kupionego na fakturę VAT Marża

Leasing auta kupionego na fakturę VAT Marża

 

Leasing samochodów używanych odbywa się często na podstawie zakupu na fakturę VAT marża. Najczęściej z taką formą sprzedaży będziemy mieli do czynienia w komisach samochodowych. Na czym polega faktura VAT marża?

Ta specyficzna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, iż podstawą opodatkowania jest marża, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia samochodu. Zbywca odprowadza tylko podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę szczególną procedurę mogą stosować m.in. komisy samochodowe oraz autoryzowani dealerzy.

Rozliczanie systemem VAT marża jest możliwe, gdy używane auta zostały zakupione od podmiotu:

- niebędącego zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT (np. osoby fizycznej, sprzedającej prywatnie auto na podstawie umowy kupna-sprzedaży),
- będącego płatnikiem VAT, w sytuacji opodatkowania tejże dostawy w systemie VAT marża (gdy dokumentem zakupu auta była faktura VAT marża),
- będącego zarejestrowanym płatnikiem VAT, a dostawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT.

Podatnik stosujący opodatkowanie marżą nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku VAT od dostawy produktów, w wypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Faktura ta, musi być oznaczona jako „ Faktura VAT marża”. Nie zawiera ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

W fakturze VAT marża wpisuje się wyłącznie należność ogółem wyrażoną cyframi i słownie, imię, nazwisko, bądź nazwę sprzedawcy, adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych produktów lub rodzaj wykonanych usług. Poza kwestią odliczenia VAT-u faktura VAT marża rządzi się takimi samymi prawami jak pełna faktura VAT 23%.

W przypadku auta kupowanego na fakturę VAT marża najbardziej korzystną formą jego sfinansowania jest leasing finansowy lub kredyt samochodowy. Dowiedz się więcej.

Grzegorz Olszewski