GO-leasing Warszawa

Opłata za ubezpieczenie obce a koszty uzyskania przychodu

PYTANIE

Czy podatnik prowadzący PKPiR może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć opłatę za wydanie zgody na ubezpieczanie obce zgodne z tabelą opłat i prowizji?
Opłata związana jest z ubezpieczeniem samochodu w leasingu w innym towarzystwie niż wskazane przez leasingodawcę.

 

ODPOWIEDŹ

Opłata za udzielenie zgody przez finansującego może być kosztem uzyskania przychodu.

Opłata za wydanie zgody na ubezpieczanie obce powinna być traktowana tak jak i inne opłaty leasingowe. Jest to bowiem opłata wynikająca z zawartej umowy leasingu i przysługuje finansującemu na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą tej umowy. Stanowisko te zostało wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2013 r.