GO-leasing Warszawa

W jakiej wysokości odprowadzić VAT od samochodu przekazanego na cele osobiste?

PYTANIE

Podatnik wykupił po preferencyjnej cenie samochód ciężarowy z leasingu operacyjnego, który był zawarty na jego firmę. Od powyższego wykupu podatnik odliczył VAT. Obecnie samochód został wycofany na użytek własny.

W jakiej wysokości odprowadzić VAT od samochodu przekazanego na cele osobiste?

ODPOWIEDŹ

Podatnik przekazując samochód na cele osobiste jako podstawę opodatkowania powinien przyjąć cenę nabycia określoną w momencie dostawy tego samochodu, czyli na dzień przekazywania samochodu. 

Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Oznacza to, że co prawda podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia towarów, lecz skorygowana na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania towaru, czyli wartość rynkowa.

Zatem podatnik przekazując samochód na cele osobiste jako podstawę opodatkowania powinien przyjąć cenę nabycia określoną w momencie dostawy tego samochodu, czyli na dzień przekazywania samochodu.